X

Koder kart magnetycznych MSE-750

Koder kart magnetycznych MSE-750 (Magnetic Stripe Encoder) może zapisywać informacje na kartach zarówno w standardzie LoCo (Low coercivity – karty o niskim współczynniku koercji – ok. 300 oe), jak i HiCo (High coercivity – karty o wysokim współczynniku koercji – do 4000 oe na wszystkich 3 ścieżkach. Koder MSE-750 dostępny jest z następującymi interfejsami: USB, RS232. Ponadto w zestawie znajduje się łatwe i proste w obsłudze oprogramowanie.

Wersja PDF


Technologia odczytu: magnetyczna
Typ karty: LoCo, HiCo
Możliwość kodowania: Tak
Dostępne interfejsy: USB