Celem oddania uszkodzonego urządzenia do naprawy należy wypełnić poniższy formularz. Po wysłaniu zgłoszenia prosimy czekać na odpowiedź technika, który przekaże Państwu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia oraz niezbędne informacje do wysyłki.

Dostarczone do serwisu urządzenie jest dokładnie diagnozowane, po  czym  zostanie przekazana informacja o kosztach ewentualnej naprawy.